1. A Medihend Kft. (székhelye: 9700 Szombathely, Fő tér 2. a továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik a 6. és 10. pontban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos), és aki a Játék időtartama alatt saját Facebook profillal (a továbbiakban: ”Profil”) rendelkezik. Továbbá a Játék 2. pontban meghatározott időtartama alatt a www.facebook.com domain alatti weboldalon (a továbbiakban: ”Honlap”) található ”Lívia Szépségszalon” elnevezésű rajongói klub oldalon 2015. január 13-án közzétett „AKCIÓÓÓÓÓÓ + NYEREMÉNYJÁTÉK!” című bejegyzést saját Profilján megosztja.

A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

 

2. A játék időtartama:

A játék 2015. 01.13. 18:00 órától - 2015. 02. 02. 20:00 óráig tart. A játék 2015. február 2-án 20:00 órakor lezárásra kerül.

 

3. A játék menete:

A játékban csak a „Lívia Szépségszalon” Facebook Oldal rajongói vehetnek részt. A résztvevők (amennyiben még nem rajongója az adott Facebook Oldalnak) a Tetszik gomb megnyomásával csatlakoznak a „Lívia Szépségszalon” Facebook oldalához és ott megosztják a 2015. február 13-án közzétett „AKCIÓÓÓÓÓÓ + NYEREMÉNYJÁTÉK!” című bejegyzést a saját Profiljukon megosztják. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti..

 

A Játékosok népszerűsíthetik az „AKCIÓÓÓÓÓÓ + NYEREMÉNYJÁTÉK!” 2015. január 13-án közzétett bejegyzést a Tetszik gombbal, illetve a bejegyzéshez történő hozzászólással is – bár ezzel nem növelik esélyüket a nyereményre

A nyereményjátékban való részvétel a Játékosok számára ingyenes.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a véleménye szerint a témába nem illő, vagy bármely módon sértő hozzászólásokat előzetes figyelmeztetés nélkül törölje.

 

4. A sorsolásban való részvétel feltétele minimum 1 alkalommal a „AKCIÓÓÓÓÓÓ + NYEREMÉNYJÁTÉK!” című 2015. 01. 13-án közzétett bejegyzés megosztása.

A Játék végét követően a Játékosok között az alábbi nyeremény kerül kisorsolásra:

-           egy darab tartós szempilla spirálozás (alil-felül).

Sorsolás időpontja: 2015. 02. 03.

Eredményhirdetés időpontja: 2013. 02. 03.

A nyeremény készpénzre nem váltható.

A sorsolás alkalmával 1 db Nyertes és 1 db tartaléknyertes kerül kisorsolásra.

 

5. A Szervező a sorsolást követő 5 napon belül automatikus elektronikus üzenet (a továbbiakban: ”Üzenet”) formájában értesíti a nyertes Játékost a Facebook Profiljára küldött üzenetben. A Szervező az Üzenetben tájékoztatja a nyertes Játékost elérhetőségeiről (név, email cím). A nyertes Játékos az Üzenet kézhezvételétől számított 10 (tíz) naptári napon belül köteles az Üzenetben megjelölt elérhetőségen a Szervezővel felvenni a kapcsolatot a Nyeremény átvételének körülményeiről történő egyeztetés érdekében. A Szervező nem vállalja a felelősséget a Játékos hibás adatszolgáltatásából eredő elmaradásokért, károkért. Amennyiben bármelyik Nyertes nem veszi át nyereményét 30 napon belül, akkor ezt követően - ellenkező megállapodás hiányában - a Nyertes nyereményre való jogosultsága megszűnik és a Szervező az első tartaléknyertest értesíti.

 

6. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem létező személyeket tartalmazó Facebook profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós Facebook profillal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. Továbbá Szervező fenntartja a jogot, hogy vitás esetben a Játékost kizárja a sorsolásból.

 

7.  A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőkön kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak.

 

8. A nyertesek a játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a Szervező a nyertesek személyi adatait és személyes jellegű információit (név, állandó lakcím) díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljára a jövőben is díjmentesen kezelje a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben foglalt célból, valamint marketingtevékenysége és a Nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljára. További harmadik személyeknek a Szervező ezen információkat nem adja tovább. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával kezeli.

 

Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő címen: info@liviaszalon.hu A Játékos ugyanezen az email címen kérheti adatai helyesbítését is.

Az adatszolgáltatás önkéntes.

 

9. Ez a promóció nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve. Az adatok, melyeket a Játékos/Nyertes megad a Játékban, nem a Facebook, hanem a promóció Szervezőjének adatbázisába kerülnek és a 8. pontban meghatározott módon kerülnek felhasználásra.

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

 

10. A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 685.§ (b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 

11. Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, erről egyszerű közleményt jelentet meg a Szervező Facebook üzenőfalán.

 

12. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa.

 

Szombathely, 2015. január 10.

Medihend Kft.

 

Címkék:

design & CMS by Webmark